Donation til MarjattaHjemmenes Støttefond

MarjattaHjemmenes Støttefond indsamler midler til at sikre gode forhold for Marjattas beboere.

 

Der kan ikke opnås offentlige tilskud til opførelse af private boliger til udviklingshæmmede. MarjattaHjemmenes Støttefond indsamler derfor midler til at sikre gode tidssvarende boliger for Marjattas beboere og til i øvrigt at støtte Marjattas arbejde for beboere og elever.

Det er forældrenes ønske og Støttefondens mål, at alle der har været elever på Marjattas skole, skal tilbydes en bolig indenfor Marjattas voksencentre, hvis de har lyst. En bolig, som tilgodeser individuelle støttebehov, og hvor den enkelte oplever sig inkluderet i en større sammenhæng.

 

Støttefonden har gennem årene modtaget betydelige bidrag til arbejdet, som har givet mulighed for opførelse af boliger, værksteder, kulturhus med mere. Bidragene er modtaget fra både private personer som velgørende fonde og arv. Enkelte virksomheder vælger at give et bidrag for hver af deres ansatte, som så får glæden af fradraget.

 

Gaver og bidrag til MarjattaHjemmenes Støttefonds arbejde, kan overføres til:

 

Reg.nr. 2426 – kontonr. 447 00 27172 eller MobilePay 25548 med “skriv besked” Støttefond og cpr.nr. Det er vigtigt at oplyse cpr.nr. hvis du ønsker at benytte fradraget for donation.

 

For udenlandske donationer kan IBAN.nr. DK36 2000 4470 027172 anvendes (mellemrum skal ikke bruges). For donotations outside of Denmark IBAN DK3620004470027172 can be used. Please state name or organisation in message.

Gaver og bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen, i 2023 er det dog max. 17.700,- pr. år. MarjattaHjemmenes Støttefond alene opbevarer CPR med henblik på indberetning til SKAT for fradrag.

 

For yderligere oplysninger kontakt Bernhard Schmitz på tlf. 5596 5119 eller marjatta@marjatta.dk.